Gå direkt till innehåll

Ekonomi

Hyggesfritt skogsbruk med Hyggligtmetoden är mer lönsamt jämfört med kalhyggesbruk och innebär flera ekonomiska fördelar.

1 minuts läsning· Publicerad 8 aug. 2023· Senast uppdaterad 21 okt. 2023

Forskning visar att hyggesfritt skogsbruk är mer ekonomiskt lönsamt för skogsägare än traditionellt kalhyggesbruk, om det görs på rätt sätt. Förutom att intäkterna från avverkning långsiktigt blir högre med Hyggligtmetoden får man även minskade drivnings- och skogsvårdskostnader, ett jämnt flöde av intäkter, bibehållet fastighetsvärde och bättre utnyttjande av skogens ekosystemtjänster.

Virkesuttaget och intäkterna från ett enskilt avverkningstillfälle blir såklart högre i en slutavverkning med kalhyggesbruk, eftersom man då avverkar samtliga träd i beståndet, jämfört med hyggesfritt där endast de största träden avverkas. Den jämförelsen blir dock bara intressant väldigt kortsiktigt. Tittar man över en 70-årsperiod (en optimistisk omloppstid för kalhyggesbruk) har man med hyggesfritt skogsbruk hunnit avverka 4-7 gånger och överstigit kalhyggesbrukets lönsamhet.

Här nedan hittar du fler anledningar och fortsatt läsning om varför hyggesfritt skogsbruk med Hyggligt är mer lönsamt än traditionellt kalhyggesbruk.