Gå direkt till innehåll

Slutavverkning

Även kallat föryngringsavverkning, kalavverkning.

Begreppet används inom kalhyggesbruket och är avverkning där samtliga träd i ett bestånd skördas. Slutavverkning är det sista som sker inom kalhyggesbrukets omloppstid. Efter slutavverkningen börjar processen om igen med plantering av ny skog på platsen.

Inom det hyggesfria skogsbruket slutavverkas aldrig skogen, eftersom skogen konstant behåller ett tätt trädskikt och majoriteten av träden alltid får stå kvar vid avverkning.

Se även