Gå direkt till innehåll

Ekosystemtjänster

De nyttor som skogen kan ge samhället kallas för ekosystemtjänster och innefattar allt det som skogen kan bidra med, exempelvis virkesproduktion, luftrening, fungera som en kolsänka, vattenreglering (minska risken för översvämningar), matproduktion och rekreation.