Gå direkt till innehåll

Datainsamling och analys av skogen

Innan avverkningsplanen tas fram samlar vi in all nödvändig information om skogen och analyserar träden och beståndet, för att kunna räkna ut optimala avverkningsbeslut inför avverkningen.

Precisionsdata med drönare

Med hjälp av drönare och laserskanning, tillsammans med befintlig information från offentliga källor, samlas all nödvändig information in från beståndet och sätts ihop till en digital tvilling. 

Analys av trädens och beståndets egenskaper

Efter datainsamlingen analyseras datan från samtliga träd med hjälp av bildanalys och AI. Bland annat får vi vid vår analys ut information om position, höjd, virkesvolym, trädslag och trädens livskraft.

En skogsstig i Småland en sommardag.

Optimerade trädval för maximal tillväxt

När information om varje träd finns tas beslut om vilka träd som ska avverkas av vår optimeringsmodell. Modellen tar hänsyn till många parametrar, men utgår från en beräkning av trädens konkurrens om resurser och tillväxt, för att maximera skogens virkesproduktion.

Mogna träd plockas därefter ut genom precisionsavverkning och mindre träd lämnas kvar för att växa sig större till nästa avverkningstillfälle. Urvalet blir anpassat för skogens maximala volymtillväxt och ekonomiska lönsamhet, både kortsiktigt och långsiktigt.

Vi kallar vår unika metod för Hyggligtmetoden.

Hyggligtmetodens
faktorer för trädval

 • 01

  Virkesvolym

  Trädens diameter och grundyta beräknas.
 • 02

  Trädslag

  Olika beräkningar görs beroende på trädslag.
 • 03

  Lokal konkurrens mellan träd

  För att maximera långsiktig lönsamhet.
 • 04

  Aktuella virkespriser

  Procentuellt uttag beräknas mot aktuellt virkespris.
 • 05

  Trädens vitalitet (under utveckling)

  Upptäcka sjuka träd, t.ex. granbarkborre och törskate.
 • 06

  Brand- och stormskaderisk (planerat)

  Upptäcka träd som löper hög risk för skador.
 • 07

  Optimala stickvägar (planerat)

  Minimera risken för körskador och markpåverkan.
 • 08

  Ökad hänsyn biologisk mångfald (planerat)

 • 09

  Optimera klimatnytta (planerat)

Visualisering och hjälpmedel vid avverkning

Det finns en generell uppfattning att hyggesfri avverkning tar längre tid och är svårare än traditionell avverkning. Med Hyggligt optimeras drivning genom att skördarföraren känner till trädvalet på förhand och har tillgång till hjälpmedel och visualiseringsverktyg under avverkning.

Hela beståndet och träden som ska avverkas visualiseras tydligt i ett kartverktyg i 3D på en skärm inne i skördaren. Det finns även möjlighet för skördarföraren att gå igenom avverkningsplanen på dator, surfplatta eller med VR-glasögon innan för planering.

iPad monterad i en skördare med Hyggligts visualiseringsverktyg på skärmen.