Gå direkt till innehåll

Omloppstid

Tiden som inom kalhyggesbruket sträcker sig från att en ny generation av skog planteras, sås eller föryngras, till det att skogen slutavverkas. I genomsnitt är omloppstiden omkring 100 år för skog i Sverige.[1]

Begreppet används inte inom hyggesfritt skogsbruk eftersom skogen konstant behåller ett tätt trädskikt. Med andra ord finns det ingen omloppstid i en hyggesfri skog.

Se även

Referenser

  1. Sonesson, J. Omloppstider och ekosystemtjänster, Skogforsk. Hämtad 2023-08-22.