Gå direkt till innehåll

Kalhyggesbruk

Även kallat trakthyggesbruk.

Kalhyggesbruk är den traditionella avverkningsmetoden i Sverige och innebär att man etablerar en ny generation träd samtidigt i beståndet. När träden blivit tillräckligt gamla skördas hela beståndet och ett nytt bestånd anläggs. Därefter upprepas cykeln.

Ett bestånd med kalhyggesbruk som avverkningsmetod är oftast enskiktat eller tvåskiktad, vilket innebär att alla träd i beståndet är ungefär lika gamla och höga.

Se även