Gå direkt till innehåll

Parisavtalet

År 2015 slöts Parisavtalet där världens alla länder kom överens om att gemensamt bekämpa klimatkrisen. Avtalet innebär bland annat att vi ska hålla ökningen av den globala medeltemperaturen väl under 2 grader, med sikte på att inte överstiga 1,5 grader. Avtalet säger även att rika länder som redan har släppt ut mycket växthusgaser ska ta täten och göra omställningen snabbare än det globala snittet.

Parisavtalet säger att vi har till 2030 på oss att halvera världens utsläpp och efter det nå nära noll 2050. Vi behöver inom bara de kommande åren uppnå en balans mellan klimatutsläpp orsakade av oss människor och upptaget av koldioxid. Vi måste alltså minska utsläppen så mycket vi bara kan, men även hitta sätt att binda mer koldioxid i, till exempel genom ett ökat upptag i skogen och minskat utsläpp från kalhyggen.