Gå direkt till innehåll

Fördelarna med hyggesfritt skogsbruk

Fördelarna är många! Jämfört med traditionellt kalhyggesbruk är hyggesfritt mer ekonomiskt lönsamt, bättre för biologiska mångfalden och resulterar i mindre koldioxidutsläpp.

Vad är hyggesfritt skogsbruk?

Hyggesfritt skogsbruk, ibland även kallat kontinuitetsskogsbruk, innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor.

Läs mer om hyggesfritt skogsbruk