Gå direkt till innehåll

Högre långsiktig lönsamhet

Jämfört med kalhyggesbruk under en omloppstid.

Vi ansvarar för hela kedjan

Från analys, till avverkning och virkesförsäljning.

Lokala entreprenörer

Avverkningen genomförs av lokala företag nära din skog.

Hyggligtmetoden

Hyggligts avverkningsmetod är en hyggesfri precisionsavverkning genom datadriven plockhuggning. För en hög ekonomisk lönsamhet och minimal påverkan på naturen. Vi kallar det Hyggligtmetoden.

Läs mer om Hyggligtmetoden

Räkna på din skog

Kom igång med ditt hyggesfria skogsbruk. Testa vår digitala räknare för att se din skogs potential och avverkningsnetto.

Räkna på din skog

Analys och optimering

Att välja hållbart ska vara lönsamt. Med hyggesfri avverkning genom Hyggligtmetoden tas beslut på trädnivå, istället för beståndsnivå. Samtliga träd skannas och analyseras genom en rad faktorer. vilka träd som ska avverkas bestäms därefter för att maximera skogens tillväxt efter avverkningen, så att skogen blir mer lönsam på lång sikt.

Skogen skannas med drönare

Med hjälp av drönare och laserskanning, tillsammans med befintlig information från offentliga källor, samlas all nödvändig information in från beståndet och sätts ihop till en digital tvilling.

Optimalt trädurval för hyggesfri avverkning

Med informationen om skogen på plats analyserar vi datan och gör sedan ett trädurval för avverkning efter Hyggligtmetoden. Metoden är framtagen för att maximera tillväxten i skogen samtidigt som det minskar klimatutsläpp och förbättrar biologiska mångfalden, jämfört med traditionella skötselmetoder.

En skogsstig i Småland en sommardag.

Hyggligtmetodens
faktorer för trädval

 • 01

  Virkesvolym

  Trädens diameter och grundyta beräknas.
 • 02

  Trädslag

  Olika beräkningar görs beroende på trädslag.
 • 03

  Lokal konkurrens mellan träd

  För att maximera långsiktig lönsamhet.
 • 04

  Aktuella virkespriser

  Procentuellt uttag beräknas mot aktuellt virkespris.
 • 05

  Trädens vitalitet (under utveckling)

  Upptäcka sjuka träd, t.ex. granbarkborre och törskate.
 • 06

  Brand- och stormskaderisk (planerat)

  Upptäcka träd som löper hög risk för skador.
 • 07

  Optimala stickvägar (planerat)

  Minimera risken för körskador och markpåverkan.
 • 08

  Ökad hänsyn biologisk mångfald (planerat)

 • 09

  Optimera klimatnytta (planerat)

Hyggesfri avverkning

När analysen är klar, avverkningsplanen är fastställd och en köpare av virket har hittats, sker därefter avverkningen. Avverkningen sker i enlighet med analysen.

Lokala entreprenörer

Oavsett var i landet din skog står tycker vi det är viktigt att lokala företag gynnas. Avverkningen sker därför i samarbete med lokala entreprenörer, skördar- och skotarförare. Avverkningen sker i regel med medelstora skördare.

Hjälpmedel till skördarförare

Det finns en generell uppfattning att hyggesfri avverkning tar längre tid och är svårare än traditionell avverkning. Med Hyggligt optimeras drivning genom att skördarföraren känner till trädvalet på förhand och har hjälpmedel med sig ut i fält där träden som ska avverkas tydligt visualiseras. Det finns även möjlighet för skördarföraren att gå igenom avverkningen på dator, surfplatta eller med VR-glasögon innan för planering.

Försäljning av virket

Vi säljer virket åt dig via Virkesbörsen. Köpare och försäljningspris sätts innan avverkningen påbörjas.

Ditt netto vid avverkning (per hektar)

0 kr*

250 m3sk

*Avverkningsnettot är inget garanterat värde. Beräkningen är baserad på en frisk grandominerad skog i södra Sverige.

Räkna på din skog

Vill du ha en mer exakt uppskattning baserad på din skog? Klicka på knappen nedan och fyll i upgifter om ditt bestånd, så återkommer vi med ett uppskattat avverkningsnetto.

Räkna på din skog