Gå direkt till innehåll

Hyggligtmetoden

Vår metod bygger på en hyggesfri precisionsavverkning genom datadriven centrerad plockhuggning. För en hög ekonomisk lönsamhet och minimal påverkan på naturen. Vi kallar det Hyggligtmetoden.

En skogsstig i Småland en sommardag.

Hyggesfritt skogsbruk är arbetsintensivt och upplevs ofta knepigt. Det kan vara svårt som enskild skogsägare att bruka sin skog med hyggesfria metoder, dels för att det finns ett kunskapsglapp i det svenska skogsbruket, men även för att arbetssättet skiljer sig från traditionella metoder. I kalhyggesbruket tas åtgärdsbeslut på beståndsnivå. Inom det hyggesfria skogsbruket och inom plockhuggning tas istället beslut på trädnivå. Dessutom finns en vanlig felaktig uppfattning att tillväxt och inväxning i hyggesfria bestånd är sämre.

Med en världsunik metod för avverkningsplanering tar vi bort svårigheterna och gör hyggesfritt skogsbruk både lönsamt och tillgängligt för alla skogsägare.

Beslut på trädnivå istället för beståndsnivå

Med drönare och LiDAR samlas data in över beståndet. Samtliga träd skannas och analyseras. Bland annat fås information om position, virkesvolym, trädslag och lokal konkurrens. Därefter används den insamlade datan för att ta beslut om vilka träd som ska avverkas och vilka som ska stå kvar.

Hyggligtmetodens
faktorer för trädval

 • 01

  Virkesvolym

  Trädens diameter och grundyta beräknas.
 • 02

  Trädslag

  Olika beräkningar görs beroende på trädslag.
 • 03

  Lokal konkurrens mellan träd

  För att maximera långsiktig lönsamhet.
 • 04

  Aktuella virkespriser

  Procentuellt uttag beräknas mot aktuellt virkespris.
 • 05

  Trädens vitalitet (under utveckling)

  Upptäcka sjuka träd, t.ex. granbarkborre och törskate.
 • 06

  Brand- och stormskaderisk (planerat)

  Upptäcka träd som löper hög risk för skador.
 • 07

  Optimala stickvägar (planerat)

  Minimera risken för körskador och markpåverkan.
 • 08

  Ökad hänsyn biologisk mångfald (planerat)

 • 09

  Optimera klimatnytta (planerat)

Optimerad lönsamhet med centrerad plockhuggning

När väsentlig information om varje träd finns tas beslut om vilka träd som ska avverkas av Hyggligtmetodens optimeringsmodell. Modellen tar hänsyn till många parametrar, men utgår från en beräkning av trädens lokala konkurrens. Mogna träd plockas ut genom precisionsavverkning och mindre träd lämnas kvar. Urvalet blir då anpassat för skogens ekonomiska lönsamhet, både kortsiktigt och långsiktigt.

Med Hyggligtmetoden får skogen en naturlig föryngring och blir mer skiktad, samtidigt som markens produktionsförmåga tillvaratas på bästa sätt utifrån dess förutsättningar.

Ekonomiskt, hållbart och hyggesfritt

Hyggligtmetoden är mer ekonomiskt lönsam, bättre för biologiska mångfalden och resulterar i mindre klimatutsläpp jämfört med traditionella skötselmetoder.

Ditt netto vid avverkning (per hektar)

0 kr*

250 m3sk

*Avverkningsnettot är inget garanterat värde. Beräkningen är baserad på en frisk grandominerad skog i södra Sverige.

Räkna på din skog

Vill du ha en mer exakt uppskattning baserad på din skog? Klicka på knappen nedan och fyll i upgifter om ditt bestånd, så återkommer vi med ett uppskattat avverkningsnetto.

Räkna på din skog