Gå direkt till innehåll

Flerskiktad skog

En term för att beskriva trädens höjdspridning i ett skogsbestånd. I ett flerskiktat bestånd finns det träd av flera olika storleksklasser.

Flerskiktad skog är ett samlingsnamn för skogsbestånd som varken är enskiktade eller tvåskiktade. Ett flerskiktat bestånd kan vara fullskiktat.

I det traditionella kalhyggesbruket är bestånden oftast enskiktade. I hyggesfria bestånd är det däremot betydligt vanligare att beståndet är flerskiktat eller till och med fullskiktat.

Se även