Gå direkt till innehåll

Fullskiktad skog

En term för att beskriva trädens höjdspridning i ett skogsbestånd. I ett fullskiktat bestånd finns träd av alla storleksklasser och alltid fler små än stora träd. Det är den naturliga skiktningen för en skog där det inte bedrivits något skogsbruk.

I det traditionella kalhyggesbruket är bestånden oftast enskiktade. I hyggesfria bestånd är det däremot betydligt vanligare att beståndet är fullskiktat.

Se även