Gå direkt till innehåll

Tvåskiktad skog

En term för att beskriva trädens höjdspridning i ett skogsbestånd. I ett tvåskiktad bestånd finns det två väl avgränsade höjdskikt, med ett övre skikt och ett lägre skikt av träd, med var sitt krontak. Tvåskiktade bestånd uppkommer ofta genom att beståndet är i en övergångsfas i kalhyggesbruket.

Se även