Gå direkt till innehåll

Överhållen skärm

En föryngringsmetod där beståndet glesas ut, och de träd som lämnas kvar blir till en skärm av stora träd. Under skärmen växer nya träd upp och när nya träd vuxit upp avvecklar man successivt skärmen. Med överhållen skärm behåller man marken mer trädbevuxen än vid exempelvis fröträdsställning och träden sparas betydligt längre än vid traditionellt skärmskogsbruk.

Överhållen skärm kan användas som metod i enskiktade bestånd. För att det ska räknas som en hyggesfri metod behöver man lämna minst 25 stora träd per hektar och att skärmen inte avverkas innan yngre träd har etablerats.