Gå direkt till innehåll

Luckhuggning

En avverkningsmetod där skogen avverkas i små luckor med en diameter på 25-50 meter. Efter avverkningen tillåts dessa luckor att naturligt föryngra sig genom självföryngring

Huruvida luckhuggning är ett hyggesfritt tillvägagångssätt eller inte går att debattera, eftersom luckorna på sätt och vis blir som små kalhyggen.