Gå direkt till innehåll

Blädning

En avverkningsmetod där marken förblir trädbevuxen och det eftersträvas att skapa eller behålla en fullskiktad skog. I en fullskiktad skog finns träd i alla höjdklasser, små plantor till stora träd, fördelade över hela skogen. Mängden små träd är fler än stora träd.

Blädningen underlättas av en relativt hög virkesvolym. Intervallen på avverkningarna är olika beroende på markens förmåga att producera virke, men rör sig mellan 10 och 30 år. Virkesuttaget utgör vanligtvis 20-30 procent av den totala virkesvolymen.