Gå direkt till innehåll

Minskade drivnings- och skogsvårdskostnader

Hyggligts metod för hyggesfritt skogsbruk gör att maskinkörningen i skogen, alltså drivningskostnaderna, minimeras. Man slipper även skogsvårdskostnader eftersom skogen föryngras naturligt.

2 minuters läsning· Publicerad 30 aug. 2023· Senast uppdaterad 21 okt. 2023

Hyggligts metod för hyggesfritt skogsbruk, Hyggligtmetoden, gör att maskinkörningen i skogen, det vill säga kostnaderna för drivning, minimeras.

Felaktig uppfattning att drivningskostnader blir högre i hyggesfritt skogsbruk

Det finns en generell uppfattning att hyggesfri avverkning tar längre tid och är svårare än traditionell kalhyggesavverkning. Inom kalhyggesbruket redovisas drivningskostnaderna (avverkningskostnaderna) oftast per m3fub (Kubikmeter fast mått under bark) vilket gör att en större avverkad volym att dela totalkostnaden med ger en mindre kostnad per m3fub.

Drivningskostnaderna framförs ofta som högre vid hyggesfritt skogsbruk med det sättet att räkna. Det ligger dock i sakens natur att det inom hyggesfritt skogsbruk inte avverkas en lika stor volym. Det innebär att tiden det tar att avverka minskar. Man räknar heller inte in skogsvårdskostnaderna i den kalkylen, det vill säga till exempel den lagstadgade skyldigheten att återplantera.

Hyggligts hjälpmedel till skördarförare

Det är dock viktigt att poängtera att det är mer komplicerat att avverka hyggesfritt. Därför har vi tagit fram hjälpmedel till skördarförare som ska förenkla avverkning enligt Hyggligtmetoden.

Med Hyggligt optimeras drivning genom att skördarföraren känner till trädvalet på förhand och har hjälpmedel med sig ut i fält där träden som ska avverkas tydligt visualiseras på en skärm. Det finns även möjlighet för skördarföraren att gå igenom avverkningen på dator, surfplatta eller med VR-glasögon innan för planering. Vi arbetar även med att ta fram hjälpmedel för att optimera körvägar och stickvägar i förväg.

Minskade skogsvårdskostnader

Skogsvårdskostnaderna, alltså kostnader för plantering, markberedning och röjning, minskar kraftigt vid hyggesfritt skogsbruk. Bland annat eftersom skogen föryngras naturligt genom självföryngring. Den naturliga föryngringen gör att plantering, markberedning och röjning oftast inte behövs alls.

Även de vid kalhyggesbruk så kostsamma gallringarna blir inte nödvändiga eftersom konkurrerande träd avverkas kontinuerligt vid de hyggesfria avverkningarna. Lönsamheten ökas delvis genom att minimera ingreppen snarare än att öka produktionen.

Totala kostnaderna minskas

Sammantaget minskas de totala kostnaderna för skogsbruket avsevärt under en traditionell omloppstid (omkring 70-100 år för skog i Sverige) med Hyggligtmetoden jämfört med kalhyggesbruk. Detta genom ett optimalt virkesuttag, trädval och stickvägsval, i kombination med olika hjälpmedel till skördarföraren ute i fält.