Gå direkt till innehåll

Jämnt flöde av intäkter med hyggesfritt skogsbruk

Priset på virke kan variera mycket. Genom att avverka hyggesfritt och sälja sin skogsråvara oftare sprids riskerna kopplat till just virkespriser, men även inflation och höga drivningskostnader.

2 minuters läsning· Publicerad 24 aug. 2023· Senast uppdaterad 21 okt. 2023

I det hyggesfria skogsbruket är återkommande uttag av virke en naturlig del av brukandet, därför blir också intäkterna återkommande. Avverkningar med hyggesfria metoder sker i 10-15 årsintervaller, vilket kan jämföras med slutavverkningarna i kalhyggesbruket som sker i intervaller om åtminstone 70-100 år, ännu mer sällan i Norrland.

Skogsägare får med andra ord intäkter från sin skog betydligt oftare om man brukar skogen hyggesfritt, vilket leder till att man minskar flera ekonomiska risker.

Riskspridning mot virkespriserna

Marknadspriserna på virke kan växla kraftigt. Till exempel så var priset på massaved under 2022 nära hälften av vad det var under första kvartalet 2023, vilket i slutändan blir en enorm skillnad i skogsägarens plånbok.

Kalavverkning kan jämföras med att försöka tajma marknaden, eftersom all skog avverkas vid en tidpunkt och sedan säljs till det pris som marknaden betalar vid just den tidpunkten. Det är en strategi som man som skogsägare kan förlora mycket pengar på, om man har otur.

Hyggesfritt skogsbruk, som innebär att skogen avverkas oftare, blir på lång sikt en mer hållbar och inte lika riskabel strategi. Genom att sälja sin skogsråvara vid flera olika tidpunkter kan skogsägare sprida riskerna och få en bredare exponering mot marknadsläget, virkespriser och inflation, vilket är en vanlig investeringsstrategi inom exempelvis aktiehandel.

Drivningskostnader och skadedjursangrepp

Även risken för tillfälligt höga drivningskostnader minskar genom att avverkningarna görs oftare. Skogsägaren minskar också sina risker kopplade till skadedjursangrepp genom att kontinuerligt avverka och sälja virke istället för att vänta på att ta ner hela beståndet.