Gå direkt till innehåll

Staten föreslås öka andelen hyggesfritt skogsbruk

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen har inom ett gemensamt regeringsuppdrag föreslagit att svenska staten bland annat ska bli föregångare för hyggesfritt skogsbruk.

2 minuters läsning· Publicerad 15 dec. 2023· Senast uppdaterad 7 feb. 2024

Hjärtformad sjö med skog runtomkring. Fotograferad uppifrån.

Under veckan nåddes vi av nyheten att Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen inom ramen för ett gemensamt regeringsuppdrag analyserat eventuella hinder för hyggesfritt skogsbruk. Myndigheterna har tagit fram en rad förslag och vill bland annat att staten tar en ledarroll inom det hyggesfria skogsbruket.

Hyggligt ser Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens förslag som ett kvitto på att det hyggesfria skogsbruket är på frammarsch. Vi ser också väldigt positivt på den riktning som föreslås för det svenska skogsbruket.

Mer statligt ägd skog föreslås skötas hyggesfritt

Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen föreslår att staten ska anta en ledarroll inom det hyggesfria skogsbruket genom att sköta 20-25 procent av den statligt ägda skogen med hyggesfria metoder år 2050. Myndigheterna föreslår också att Sveaskog och Statens fastighetsverk ska ges instruktioner att successivt öka tillämpningen av hyggesfria metoder.

Mindre kalhyggen och ökad självföryngring

I rapporten föreslås även att storleken på kalhyggen ska begränsas. Rekommendationen från myndigheterna är att kalhyggen inte ska vara större än två hektar i Götaland och fyra hektar i övriga delar av Sverige. Dessutom föreslås att minst 20 procent av ett område ska reserveras för miljömål i de fall trakthyggesbruk används. 

Rapporten understryker också betydelsen av naturlig föryngring och förespråkar ökad användning av metoder som skärm- och fröträdställning, luckhuggning och blädning för att främja en större andel naturligt föryngrad skogsareal. Vid framtida planteringar bör enligt myndigheterna minst 30 procent av träden vara självföryngrade.

Förslaget går att hitta i sin helhet på Naturvårdsverkets hemsida.

Hyggligt hjälper skogsägare att ställa om

“Vi är väldigt positiva till det här förslaget och det är glädjande att fler än vi ser hyggesfritt skogsbruk som framtiden för skogsbranschen. Det ökade intresset bland skogsägare för alternativa skötselmetoder är tydligt, och med vår enkla och lönsamma metod är vi redo att stödja alla som vill bruka sina skogar på ett hyggesfritt sätt!”, säger Edith Heppich, VD för Hyggligt. 


Hyggligt hjälper skogsägare, stora som små, att ställa om sitt skogsbruk och optimera lönsamheten i det hyggesfria skogsbruket. Med hjälp av Hyggligtmetoden blir hyggesfritt både enkelt och lönsamt. Oavsett var du som skogsägare befinner dig med ditt skogsbruk är vi redo att erbjuda vårt stöd och expertis för att främja hyggesfritt skogsbruk!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev