Gå direkt till innehåll

Hyggligt rekryterar skogsforskaren Nils Fagerberg

Hyggligt säkrar en tung rekrytering i form av skogsforskaren Nils Fagerberg, specialiserad på hyggesfritt skogsbruk och optimering av individuella trädval i plockhuggning.

2 minuters läsning· Publicerad 17 okt. 2023

Skogsforskaren Nils Fagerberg, jägmästare och universitetslektor på Linnéuniversitetet, rekryteras till Hyggligt. Han kommer främst bidra till utvecklingen av Hyggligts optimeringsmodeller för hyggesfritt skogsbruk och driva arbetet framåt med att ytterligare öka lönsamheten och hänsynen till klimatutsläpp och biologisk mångfald i Hyggligts skogsavverkningar. Nils Fagerberg går även in som ägare i bolaget.

“Hyggligt är ett viktigt startup-initiativ som har potential att revolutionera skogsbruket. Tekniken öppnar upp för så många möjligheter och rätt utnyttjad kan den hjälpa till att fatta de optimala avverkningsbesluten för varje träd i skogen. Det är roligt att kunna vara med på ett hörn i det här arbetet.” säger Nils Fagerberg.

Under 2022 disputerade Nils Fagerberg med en avhandling om kontinuitetsskogsbruk genom selektiv avverkning av individuella träd. I avhandlingen undersöktes hur plockhuggning som hyggesfri skötselmetod kan optimeras för att generera långsiktig och hög ekonomisk avkastning för skogsägare och samtidigt öka den biologiska mångfalden.

“Vi är otroligt glada över att ha Nils ombord. Han kommer bidra stort till att ytterligare förbättra vår optimerings- och avverkningsmodell, men även tillföra viktig kompetens och erfarenhet generellt inom hyggesfria metoder.” säger Edith Heppich, VD och medgrundare av Hyggligt.

Genom en optimerings- och avverkningsmodell för hyggesfritt skogsbruk hjälper Hyggligt skogsägare att minska klimatutsläpp, öka den biologiska mångfalden och maximera den ekonomiska avkastningen. Skogsägare kan ta del av en helhetstjänst för hyggesfritt skogsbruk, från analys och optimering av beståndet till avverkning och försäljning av virket.