Gå direkt till innehåll

Hyggligt beviljas medel från Visual Sweden för AI-driven bildanalys

Genom Visual Sweden och Vinnova beviljas Hyggligt medel tillsammans med Linköpings universitet och NorthBit AB för ett projekt inom AI-driven bildanalys med syntetiska träningsdata för hyggesfri avverkning.

1 minuts läsning· Publicerad 13 mars 2024

Annoterad skog sedd ovanifrån.

Hyggligt beviljas medel från innovationsinitiativet Visual Sweden med stöd från Vinnova för ett projekt tillsammans med Linköpings universitet och NorthBit AB inom AI-driven bildanalys för hyggesfritt skogsbruk. Projektet startar under våren 2024 och ska bidra till skapandet av en teknisk lösning som möjliggör en bättre avvägning mellan biologisk mångfald och ekonomi inom det hyggesfria skogsbruket.

Projektet innefattar utveckling av en AI-modell som använder syntetiska träningsdata för att identifiera trädens egenskaper, som exempelvis trädslag, angrepp av granbarkborre, död ved med mera. Under projektet kommer fotorealistisk skog skapas i olika konfigurationer för att träna modellen på så stor variation av skog som möjligt. Informationen kommer sedan användas av en optimeringsmodell för att identifiera de mest fördelaktiga träden för avverkning, både i termer av ekonomisk avkastning och för bevarandet av biologisk mångfald.

Jakob Pålsson, CTO och medgrundare av Hyggligt, samt projektledare för projektet, understryker betydelsen: “Lärdomarna och resultatet av projektet blir en viktig kugge i att göra hyggesfritt skogsbruk mer ekonomiskt lönsamt och avverkningsbesluten förankrade i perspektivet om biologisk mångfald. Tekniken kan i förlängningen förändra hur hållbart skogsbruk bedrivs i Sverige.”

Visual Sweden är ett initiativ med bas i Östergötland, inriktat på att främja innovation och tillväxt inom området visualisering och bildanalys.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

En skogsväg i Småland på sommaren.