Gå direkt till innehåll

Stickväg

En väg som anläggs i skogen för att underlätta skogsmaskinernas framkomlighet. Används när skördare avverkar och skotare kör ut virket ur skogen.

Dessa vägar, vanligtvis 3-5 meter breda, skapas genom att hugga upp gator i skogen för att skapa ett nätverk av parallella vägar.

Stickvägarna täcks ofta med avverkningsris för att undvika markslitage och rotskador under körning. För att minimera både den totala längden och risken för skador på träden strävar man efter att göra stickvägarna så raka och parallella som möjligt. Denna typ av vägar kan återanvändas vid framtida avverkningar och får enligt skogsvårdslagen inte uppta mer än 20% av gallringsbeståndets areal.

Se även