Gå direkt till innehåll

Måldiameterhuggning

En avverkningsmetod där alla träd som är större än en förutbestämd minsta diameter avverkas. I denna metod tas ingen hänsyn till trädens utseende eller deras position i det befintliga beståndet. Vanligtvis anpassas den minsta tillåtna diametern till priserna på virkesmarknaden, men det kan också finnas viss anpassning med tanke på att skydda mot överavverkning.

Måldiameterhuggning är i princip samma sak som de numera kritiserade dimensionshuggningarna som var vanliga i norra Sverige under första hälften av 1900-talet. Dimensionshuggningarna blev dock över tid allt mer exploaterande och kunde lämna efter sig ett oväxtligt bestånd. Vid måldiameterhuggning fastställer man istället en diametergräns för att säkerställa att skogen efter ingreppet inte blir så gles att tillväxten hindras.