Gå direkt till innehåll

LiDAR

Förkortning av "Light Detection and Ranging" och är en teknik som används för att mäta avstånd och skapa detaljerade kartor eller modeller av omgivningen. Den fungerar genom att skicka ut laserpulser och mäta den tid det tar för ljuset att reflekteras tillbaka från olika ytor. Genom att analysera reflektionerna kan LiDAR-system generera exakta tredimensionella punktmoln och kartor.

LiDAR-tekniken används av Hyggligt där den hjälper till att skapa detaljerade punktmoln av skogen. Punktmolnet används sedan för att läsa av egenskaper från samtliga träd, bland annat position, höjd, volym, trädslag, vitalitet med mera. Det tredimensionella punkmolnet används även för att visualisera vilka träd som ska huggas ner vid avverkning.