Gå direkt till innehåll

Högt netto för skogsägaren från första plockhuggningen

Hyggesfria avverkningar kan generera stora intäkter för skogsägare. Det visar plockhuggningen som Hyggligt genomförde under hösten 2023 på en fastighet utanför Östhammar.

2 minuters läsning· Publicerad 5 juni 2024

Tallskog efter avverkningen med centrerad plockhuggning.

På fastigheten i Sund avverkades totalt 16 hektar över tre olika avdelningar. En avdelning om 2,5 ha med enskiktad tallskog. En delvis skiktad tallskog med inslag av gran och björk på 3 ha. En flerskiktad huvudsakligen granskog om 10 ha. Avverkningsuppdraget var framgångsrikt och när virket nu är inmätt och sålt kan konstateras att skogsägarens intäkt efter avverkningskostnader blev drygt 850.000 kr, motsvarande drygt 53 000 kr per hektar. Totalt gjordes ett uttag om 1 386 m3fub där andelen timmer blev 68 procent. Uttaget gjordes för att optimera beståndens framtida tillväxt, vilket innebar ett större uttag i tallbeståndet och ett mindre i granbeståndet. Skogsägaren har kvar ett stående virkesförråd om drygt 2700 m3sk. En ny avverkning kommer att genomföras om ungefär 10 år.

Flerskiktad granskog (med inslag av löv) efter avverkningen med centrerad plockhuggning.

Avverkningen genomfördes enligt Hyggligtmetoden genom avverkningsmetoden centrerad plockhuggning. Vår metod och avverkningsplanering innebär att skogsägaren tillsammans med Hyggligt identifierar ett bestånd som är redo för avverkning. Därefter skannas beståndet med en LiDAR-utrustad drönare och sedan analyseras datan från drönarflygningen. En optimeringsalgoritm väljer ut de träd som är optimala att avverka med hänsyn till ekonomi och framtida tillväxt. Därefter tillhandahålls  en visualisering som gör att skördarföraren kan identifiera de träd som ska avverkas.  

Vi hoppas att resultatet leder till att ännu fler skogsägare ser fördelarna med ett hyggesfritt skogsbruk. Vår metod gör brukandet enkelt och kan hjälpa till med hela kedjan, från val av bestånd till försäljning av virket.

Vill du veta hur vi kan hjälpa dig?

Fyll i ditt telefonnummer så hör vi av oss!

Porträtt på Erik och John.

Ditt netto vid avverkning (per hektar)

0 kr*

250 m3sk

*Avverkningsnettot är inget garanterat värde. Beräkningen är baserad på en frisk grandominerad skog i södra Sverige.

Räkna på din skog

Vill du ha en mer exakt uppskattning baserad på din skog? Klicka på knappen nedan och fyll i upgifter om ditt bestånd, så återkommer vi med ett uppskattat avverkningsnetto.

Räkna på din skog