Gå direkt till innehåll

Vad skiljer Hyggligtmetoden från andra hyggesfria metoder?

De hyggesfria metoderna är många och kan skilja sig åt en hel del. Vår metod påminner om flera andra metoder, men är på många sätt unik i sitt slag och anpassad för att maximera tillväxten och lönsamheten i skogen.

3 minuters läsning· Publicerad 8 feb. 2024

Tallskog med en sjö i förgrunden.

Hyggesfritt skogsbruk är en övergripande benämning för olika skogsskötselmetoder som inte kallägger skogsmarken. Det hyggesfria skogsbruket rymmer därför en mängd olika metoder, allt från luckhuggning och överhållen skärm till blädning och plockhuggning, metoder som nödvändigtvis inte har så mycket med varandra att göra.

Vår standard för hyggesfritt skogsbruk påminner om flera andra metoder, men utgår från den senaste forskningen och tar hjälp av teknik inom skoglig fjärranalys och visualisering för att effektivisera drivningen och maximera tillväxten i skogen.

Likheter med andra hyggesfria metoder

I grund och botten är Hyggligtmetoden en variant av plockhuggning och har många likheter med blädningsbruket. Precis som inom plockhuggning plockar vi ut de allra grövsta träden och lämnar kvar majoriteten av träden i beståndet, för att låta nästa generation av träd växa sig tillräckligt stora för att avverkas 8-12 år senare. Uttaget för en avverkning blir omkring 30-40%. Nya träd kommer till genom naturlig föryngring och på sikt blir skogen fullskiktad, alltså att den innehåller träd av alla höjdklasser.

Vår metod har även vissa likheter med måldiameterhuggning, då vi låter diametern på varje träd i kombination med aktuella virkespriser avgöra om trädet ska avverkas eller stå kvar för att växa sig större.

Hyggligtmetoden: datadriven centrerad plockhuggning

Det som gör vår metod unik jämfört med befintliga metoder har att göra med data, teknik och optimering. Med vår datainsamling, analys av beståndet, optimering av trädval och hjälpmedel för skördarförare gör vi plockhuggning enkelt och effektivt.

Precisionsdata med laser (LiDAR)

Med drönare och LiDAR skannas samtliga träd från luften och data om dess egenskaper samlas in. Efter datainsamlingen analyseras datan. Bland annat får vi vid vår analys ut information om position, höjd, virkesvolym, trädslag och trädens livskraft.

Avverkningsbeslut på trädnivå

När information om varje träd finns tas beslut om vilka träd som ska avverkas av vår optimeringsmodell. Modellen tar hänsyn till många parametrar, men utgår från en beräkning av trädens konkurrens om resurser och tillväxt, vilket är centralt för att maximera skogens virkesproduktion.

Mogna träd avverkas genom precisionsavverkning med skördare och mindre träd lämnas kvar för att växa sig större till nästa avverkningstillfälle. Urvalet blir anpassat för skogens maximala volymtillväxt och ekonomiska lönsamhet, både kortsiktigt och långsiktigt.

Visualiseringsverktyg vid avverkning

Med Hyggligt optimeras drivning genom att skördarföraren har tillgång till visualiseringsverktyg under avverkningen. Hela beståndet och träden som ska avverkas visualiseras i ett kartverktyg i 3D. Det finns även möjlighet för skördarföraren att gå igenom avverkningsplanen på dator, surfplatta eller med VR-glasögon innan för planering.

Effektivt, enkelt och lönsamt

Med Hyggligtmetoden löser vi många av de svårigheter som ett hyggesfritt brukande av skogen ofta innebär. Med analys, optimering och visualisering gör vi hyggesfritt skogsbruk lönsamt, tillgängligt och enkelt.